Ζωοδόχος Πηγή Δασκαλειού


Η Ζωοδόχος Πηγή Δασκαλειού είναι το μικρό βυζαντινό εκκλησάκι αφιερωμένο στην Παναγία πάνω στο νησί Δασκαλειό, απέναντι από τον οικισμό του Τολού στο Ναύπλιο.

Κατά την διάρκεια της Τουρκοκρατίας λειτουργούσε στην εκκλησία κρυφό σχολείο που βοήθησε στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και θρησκείας.

Η εκκλησία ορθώνεται σε ένα ύψωμα στο κέντρο της νησίδας του Δασκαλειού και σύμφωνα με επιγραφή που υπάρχει εκεί, η Ζωοδόχος Πηγή Δασκαλειού αγιογραφήθηκε το 1688 και ανακαινίστηκε από τους πρόσφυγες της Κρήτης το 1869.

Η Ζωοδόχος Πηγή Δασκαλειού  είναι καμαροσκέπαστη Βασιλική με δίρριχτη στέγη και περιβάλλεται από ψηλό διάμετρο τοίχο.

Περιμετρικά του ναού της Ζωοδόχου Πηγής Δασκαλειού, σώζονται τμήματα ενετικού τείχους τα οποία είναι σε καλή κατάσταση.

Πάντως, μέρος αυτού του τείχους καταστράφηκε, αφού χρησιμοποιήθηκαν οι λίθοι από τους Κρήτες πρόσφυγες για την ανοικοδόμηση των σπιτιών τους στο Τολό.

Το εκκλησάκι της Ζωοδόχου Πηγής Δασκαλειού  συντηρήθηκε με την εποπτεία της αρχαιολογικής υπηρεσίας. 


Checkout more destinations:

GO!

Select Chapters
to show on the map
Select Chapters to show on the map info
You can select as many chapters as you want. Everytime you check one from the list below, the relevant pins are shown on the map. You can come back to change your selection whenever you want. You can select a whole chapters, or some of its subchapterss. Next to each selection you can see the amount of pins that will be shown on the map.
Hide
Show