Μποζιονελαίικα

Τα Μποζιονελαίικα είναι μικρός κι αραιοκατοικημένος οικισμός που υπάγεται στο χωριό της Καρυάς στην Αργολίδα.

Αν και βρίσκονται επάνω σε χαράδρα, οι λιγοστοί πλέον κάτοικοί των Μποζιονελαίικων ανέπτυξαν την καλλιέργεια των οπωροφόρων δένδρων από παλιά και ακόμη αγωνίζονται προστατεύοντας τις περιουσίες τους από το βαρύ χειμώνα.

Most Popular