Νεοκλασική Αγορά Άργους

Η νεοκλασική αγορά Άργους βρίσκεται στην καρδιά του Άργους στην Αργολίδα και βλέπει προς την υπαίθρια λαϊκή αγορά της πόλης, καθώς και τους στρατώνες Καποδίστρια.

Οι ντόπιοι αποκαλούν την νεοκλασική αγορά Άργους «παλιά Αγορά» ή σκέτο «αγορά». Οι χάρτες την καταγράφουν στην πλατεία Καποδίστρια. αλλά και στην πλατεία των στρατώνων.

Τη νεοκλασική αγορά Άργους συνιστά ένα κτιριακό συγκρότημα, οικοδομημένο το 1888,  ακολουθώντας τα σχέδια του γνωστού αρχιτέκτονα Ερνέστου Τσίλλερ. Πρόκειται για ένα μεγάλο και συμμετρικό κτίριο, από τα ομορφότερα κτίσματα στην πόλη του Άργους.

Η τυπολογία του οικοδομήματος της νεοκλασσικής αγοράς Άργους ακολουθεί τη σταυροειδή διάρθρωση παλιάς αγοράς, ενώ τα μορφολογικά της χαρακτηριστικά είναι νεοκλασικά. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα ενιαίο κτίριο αποτελούμενο από τρία χωριστά τμήματα. Απ’ αυτά, τα δύο ακριανά σκεπάζονται με τετράριχτη στέγη και το μεσαίο τμήμα με δίριχτη.

Η νεοκλασική αγορά Άργους ήταν η κεντρική αγορά της πόλης του Άργους. Κάποτε εδώ όλα τα νοικοκυριά της πόλης έκαναν τις απαραίτητες προμήθειες. Έδωσε ώθηση στην δυναμική του εμπορίου του Άργους , ενώ παράλληλα αποτέλεσε χώρο συνάντησης, καθώς και χώρο στάθμευσης τα τελευταία χρόνια.

Σήμερα, μέσα στη νεοκλασική αγορά Άργους θα βρείτε μόνο ένα καφενείο με το κτίσμα να κρατάει μονάχο του τις μνήμες της από τα παλιά χρόνια. Λίγο παρακάτω, σ’ ένα παράλληλο στενό της αγοράς ξεπροβάλλει το αρχαιότερο θέατρο της Ελλάδας, το αρχαίο θέατρο Άργους.

Most Popular