Θησαυρός του Ατρέα

Ο Θησαυρός του Ατρέα θεωρείται ο τελειότερος όλων των θολωτών τάφων Μυκηνών, και βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από τον αρχαιολογικό χώρο Μυκηνών στην Αργολίδα.

Ο Θησαυρός του Ατρέα ήταν ο θολωτός τάφος του Ατρέα, ή όπως αλλιώς είναι γνωστός, του Αγαμέμνονα, και συγκαταλέγεται μεταξύ των λαμπρότερων μνημείων μυκηναϊκής αρχιτεκτονικής.

Χτισμένος στα μέσα 14ου αιώνα π.Χ., ο Θησαυρός του Ατρέα συναποτελείται από το δρόμο, που οδηγεί σ’ αυτόν, το στόμιο του τάφου, την θόλο του, κι ένα μικρό πλευρικό δωμάτιο

Τα μεγαλιθικά στοιχεία στην είσοδό του Θησαυρού του Ατρέα επιβεβαιώνουν την σημασία του στην εποχή μας, ενώ τα σημάδια της επιμελημένης τοιχοδομίας, αποδεικνύουν την άλλοτε αίγλη του. Ταυτόχρονα, η διακόσμηση της πρόσοψης του μαρτυρά μια ποικιλία υλικών κατά την κατασκευή του, ενώ τμήματα αυτών εκτίθενται σήμερα στο Βρετανικό Μουσείο του Λονδίνου και στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών.

Αν και δεν επιχωματώθηκε ποτέ, δεν βρέθηκαν τα κτερίσματα στον χώρο του Θησαυρού του Ατρέα λόγω παλαιότερων κλοπών.

 

Most Popular