Κέντρο Ημέρας για Ψυχολογική Στήριξη Ατόμων με Ογκολογικά Νοσήματα