Μνημείο για τους Έλληνες πεσόντες της μάχης της Σφακτηρίας