Χαλιδιάτα

Τα Χαλιδιάτα είναι ένας πολύ μικρός οικισμός στην περιοχή του Σταυρού με μόλις 20 κατοίκους. Τα Χαλιδιάτα βρίσκονται ανάμεσα στα Λουκάτα και τα Δαφνάτα, επίσης πολύ γραφικοί οικισμοί.