Χαλιδιάτα

Τα Χαλιδιάτα είναι ένας πολύ μικρός οικισμός στην περιοχή του Σταυρού με μόλις 20 κατοίκους. Τα Χαλιδιάτα βρίσκονται ανάμεσα στα Λουκάτα και τα Δαφνάτα, επίσης πολύ γραφικοί οικισμοί.

Most Popular