Αρχαίος Δορίσκος

Ο Αρχαίος Δορίσκος βρίσκεται έξω από τις Φέρες και πρόκειται για ύψωμα έξω από την πόλη, όπου ο επισκέπτης μπορεί να δει κατάλοιπα από τείχος, τύμβους, τάφους, ενώ είναι πιθανό να βρεθείτε μπροστά σε όστρακα και αρχαία νομίσματα, καθώς ο χώρος του Αρχαίου Δορίσκου δεν έχει επιμελώς ανασκαφεί και φροντιστεί.

Στον Αρχαίο Δορίσκο στις Φέρες δημιουργήθηκε από τους πρώτους Θράκες. Επρόκειτο για μικρό οικισμό που σιγά – σιγά εξελίχθηκε σε μία πλούσια πόλη. Στον Αρχαίο Δορίσκο αναπτύχθηκε η οικονομία, το εμπόριο και ο πολιτισμός, όπως αποδεικνύεται από την εύρεση νομισμάτων της Αίνου, της Σαμοθράκης, της Μαρώνειας, του Φιλίππου, του Αλεξάνδρου και του Λυσίμαχου.

Με βάση τα ιστορικά στοιχεία και τις έρευνες τον μελετητών, πρόκειται για τον λόφο από όπου έκανε ο Ξέρξης την καταμέτρηση των μυριάδων που αποτελούσαν την στρατιά του κατά τους Περσικούς πολέμους, το 480 π.Χ. Νωρίτερα, ο Δαρείος είχε ήδη κατασκευάσει στον Αρχαίο Δορίσκο  φρούριο και είχε εγκαταστήσει Πέρσες φύλακες. Μετά την ήττα των Περσών, το κάστρο του Αρχαίου Δορίσκου πέρασε στους Αθηναίους και αργότερα χρησιμοποιήθηκε από τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο, κατά την κυριαρχία των Μακεδόνων.

Most Popular