Συνοριακά Σημεία Διέλευσης

Τα συνοριακά σημεία διέλευσης εξυπηρετούν την σύνδεση της περιφέρειας του Έβρου με τη Βουλγαρία. Είναι ουσιαστικά οι πύλες εισόδου και εξόδου με την Ελλάδα, στα οποία δεν υπάρχει τελωνειακός έλεγχος, καθώς και οι δύο χώρες είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στα συνοριακά σημεία διέλευσης βρίσκονται αστυνομικοί που ελέγχουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα των ταξιδιωτών. Τα συνοριακά σημεία διέλευσης λέγονται αλλιώς και μεθοριακοί σταθμοί.

Τα συνοριακά σημεία διέλευσης Ελλάδας – Βουλγαρίας είναι:

  1. Κυπρίνου – Ιβαήλοβγκραντ
  2. Ορμενίου – Σβιλενγκραντ
  3. Νυμφαίας – Μακάζα
  4. Δικαίων

Μέχρι σήμερα ο κύριος όγκος των επισκεπτών και του εμπορευμάτων διακινούνταν μέσω του συνοριακού σημείου διέλευσης Ορμενίου – Σβιλενγκραντ. Το σημείο Κυπρίνος – Ιβαήλοβγκραντ ήταν δευτερεύουσας σημασίας, ενώ ο συνοριακός σταθμός διέλευσης στα Δίκαια είναι σιδηροδρομικός.

Το 2013 άρχισε η λειτουργία του συνοριακού σημείουδιέλευσης Νυμφαίας – Μακάζα, το οποίο βρίσκεται στη Ροδόπη. Ο κύριος όγκος των επισκεπτών του Έβρου, όπως και όλης της βόρειας Ελλάδας εξυπηρετείται πλέον από αυτό το σημείο, καθώς μειώνει καθοριστικά τις χιλιομετρικές αποστάσεις.

Most Popular