Ιθάκη – Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας

Στην Ιθάκη υπάρχει ένα Κέντρο Υγείας, που βρίσκεται στο Βαθύ.

Στη βόρειο Ιθάκη λειτουργεί περιφερειακό ιατρείο στο χωριό Σταυρός.

Most Popular