Καλάτα

Τα Καλάτα είναι χωριό της Παλλικής με περίπου 20 κατοίκους, το οποίο ανήκει στην τοπική κοινότητα της Αγίας Θέκλης