Μαντζαβινάτειο Nοσοκομείο Ληξουρίου

Το Μαντζαβινάτειο Νοσοκομείο Ληξουρίου βρίσκεται στη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Κεφαλονιάς και εξυπηρετεί κατοίκους και επισκέπτες της Παλικής.