Μυκηναϊκοί Τάφοι Μαζαρακάτων

Οι κατασκευές δημόσιας ωφέλειας που θέλησαν να φτιάξουν οι Άγγλοι κατακτητές της Κεφαλονιάς, τον 19ο αιώνα οδήγησαν στην ανακάλυψη των μυκηναϊκών τάφων Μαζαρακάτων, του μεγαλύτερου μυκηναϊκού νεκροταφείου του Ιονίου, κοντά στην περιοχή Μαζαρακάτα, στην Λειβαθώ. Ο Ελβετός στην καταγωγή διοικητής De Bosset (γνωστός περισσότερο για την κατασκευή της Γέφυρας του Αργοστολίου που πήρε το όνομά του) το 1813 ανέσκαπτε την περιοχή για να εξοικονομήσει ασβεστόλιθο για την επίστρωση δρόμων.

Επί αγγλοκρατίας, παραβιάστηκαν τέσσερις από τους συνολικά δέκα επτά μυκηναϊκούς τάφους των Μαζαρακάτων και τα ευρήματα περιήλθαν στην κατοχή του De Bosset. Βρίσκονται έως σήμερα στο μουσείο Neuchâtel της Ελβετίας, όπου τα δώρισε.

Ο σπουδαίος Κεφαλονίτης αρχαιολόγος Παναγής Καββαδίας ασχολήθηκε με τους μυκηναϊκούς τάφους των Μαζαρακάτων το 1899 και μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα, είχε ερευνήσει τους 4 τάφους που ανακάλυψε ο De Bosset και έφερε στο φως ακόμα άλλους 12. Ο 17ος τάφος ανακαλύφθηκε τυχαία το 1951 και ερευνήθηκε από τον επίσης Κεφαλονίτη αρχαιολόγο Σπύρο Μαρινάτο.

Οι μυκηναϊκοί τάφοι Μαζαρακάτων είναι λαξευμένοι στον φυσικό βράχο, υπόγειοι και δεν έχουν το ίδιο σχήμα και μέγεθος. Οι λάκκοι ενταφιασμού ποικίλουν επίσης. Καθώς κατά την Μυκηναϊκή περίοδο επικρατούσε το έθιμο της ανακομιδής, ο κάθε τάφος χρησιμοποιήθηκε πολλές φορές. Τα σημαντικά κτερίσματα των ταφών εκτίθενται σήμερα στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αργοστολίου.

Most Popular