Ρίζα

Χωριό του Πόρου και συγκεκριμένα του οικισμού στα Τζαννάτα