Το πανηγύρι των Φάρσων

Στις 7 Αυγούστου στα Φάρσα πραγματοποιείται το ετήσιο παραδοσιακό πανηγύρι στην πλατεία του Αγίου Χριστοφόρου.