Το πανηγύρι του Αγίου Παντελεήμονα

Στις 27 Ιουλίου στη Θηνιά και συγκεκριμένα στα Κοντογουράτα πραγματοποιείται το καθιερωμένο πανηγύρι.