Το πανηγύρι του Σωτήρα

Στις 6 Αυγούστου στα Δαυγάτα γίνεται το ετήσιο παραδοσιακό πανηγύρι του Σωτήρα.