Μονοπάτι της Φύσης

Το Μονοπάτι της Φύσης δημιουργήθηκε στη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας , στο Διβάρι, από την Ορνιθολογική Εταιρία, στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE-Nature. Το μονοπάτι αυτό αποτελεί μια διαδρομή ενός χιλιομέτρου και διασχίζει τα 8 σημαντικά οικοσυστήματα που συναντώνται στη λιμνοθάλασσα της Γιάλοβας. Η αρχή του Μονοπατιού της Φύσης βρίσκεται στο παλιό Αντλιοστάσιο της λιμνοθάλασσας.

Για κάθε οικοσύστημα κατά μήκος της διαδρομής υπάρχει πινακίδα που περιγράφει τον οικότοπο, τη βλάστηση που φυτρώνει εκεί και τους οργανισμούς που τον εποικίζουν όπως χελώνες, πουλιά, χαμαιλέοντας, βατράχια, ψάρια, έντομα κλπ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Μονοπάτι της Φύσης στη Γιάλοβα δημιουργήθηκε για πρώτη φορά στην Ελλάδα και σκοπό έχει τη γνωριμία του επισκέπτη με τη λειτουργία της φύσης, τη σημασία των μικρο-οικοσυστημάτων σε ένα υγρότοπο, την επίδραση του νερού στη διαμόρφωσή τους αλλά και τη επίδραση του ανθρώπου.

Μερικά από τα χαρακτηριστικά είδη και τα οικοσυστήματα που συναντά κανείς στη διαδρομή αυτή είναι: τα χορτολίβαδα, το τεχνητό κανάλι, μικρές λίμνες γλυκού νερού, αμμοθίνες, μακία βλάστηση (χαμηλός συμπαγής θαμνότοπος), αλμυρόβαλτους και η λιμνοθάλασσα.

Το Μονοπάτι της Φύσης θα το περιηγηθείτε μέσα σε 45 λεπτά και είναι μια εύκολη, εκπαιδευτική διαδρομή για όλες τις ηλικίες.

Most Popular