Ρωμαϊκά Λουτρά

Στη θέση «Λουτρό», που βρίσκεται σε απόσταση 3,5 χλμ. δυτικά του Πεταλιδίου της Μεσσηνίας,  ήλθαν στο φως κατά τη διάρκεια δύο ανασκαφικών περιόδων το 2009 και το 2010, πολύ εκτεταμένες εγκαταστάσεις Ρωμαϊκών Λουτρών. Το συγκρότημα βρίσκεται σε απόσταση λίγων μέτρων από τα λουτρά υστερορωμαϊκών χρόνων που είχαν αποκαλυφθεί στο σημείο παλιότερα.

Οι εγκαταστάσεις των Ρωμαϊκών Λουτρών αναπτύσσονται κατά μήκος της ακτής και περιλαμβάνουν χώρους λουτρών με υπόκαυστα, κλιβάνους γυαλιού και μετάλλων με τους βοηθητικούς τους χώρους και περίβολο. Ανάμεσα στα κτίσματα στα Ρωμαϊκά Λουτρά βρέθηκαν τα ερείπια ενός κτηρίου κλασικών χρόνων, το οποίο διατηρήθηκε από τους μεταγενέστερους ως μνημείο και δεν καταστράφηκε.

Σε άλλη ανασκαφή στην Ακρόπολη του Πεταλιδίου, κοντά στα Ρωμαϊκά Λουτρά έχουν αποκαλυφθεί επίσης λείψανα λουτρικών εγκαταστάσεων, τμήματα ψηφιδωτών δαπέδων και θεμέλια μεγάλων κτισμάτων υστερορωμαϊκών χρόνων. Έχουν ανασκαφεί ακόμα θεμέλια κατοικιών ή εργαστηρίων, ενώ εντοπίστηκε οργανωμένο νεκροταφείο ρωμαϊκών χρόνων.  Σε άλλο σημείο βρέθηκαν πλουσιότατα και μοναδικά ευρήματα του 1ου αι. π.Χ. με 1ο αι. μ.Χ. που φυλάσσονται στο Αρχαιολογικό Μουσείο Καλαμάτας.

Most Popular