Πολεμίστρες στην Καλοσκοπή

Η θέση Πολεμίστρες στην Καλοσκοπή, βρίσκεται λίγο έξω από το χωριό, στην πλαγιά της Γκιώνας. Ονομάστηκε έτσι γιατί το σημείο λειτουργεί σαν πολεμίστρα κάστρου: βρίσκεται ψηλά, έχει θέα όλης της πεδιάδας, ενώ κρατά κρυμμένους τους επιτιθέμενους.

Από τις Πολεμίστρες στην Καλοσκοπή οργανώθηκαν και εκτελέστηκαν σημαντικές δράσεις των Ελλήνων Κλεφτών και Αρματολών κατά των τουρκικών στρατευμάτων. Από την πρώτη στιγμή της κήρυξης του Αγώνα, η Ρούμελη επαναστάτησε από άκρη σε άκρη. Ήταν επόμενο, οι Τούρκοι να στρέψουν εδώ τα πυρά τους, όταν εκστράτευσαν για να πνίξουν την Επανάσταση. Στο πέρασμά τους κατέστρεφαν χωριά και κατάσφαζαν τα γυναικόπαιδα για εκφοβισμό. Οι Πολεμίστρες στην Καλοσκοπή, όχι μόνο έσωσαν τον άμαχο πληθυσμό της περιοχής και όχι μόνο του χωριού, αλλά και ήταν το ορμητήριο για επιθέσεις εναντίον της τουρκικής στρατιάς, που αιφνιδιασμένη δυσκολευόταν να τις αντιμετωπίσει, παρά την υπεροχή της σε αριθμό και οπλισμό.

Οι μαρτυρίες αναφέρουν πως σε διάφορες τέτοιες περιπτώσεις, παρόλο που το χωριό είχε αδειάσει και τα γυναικόπαιδα μεταφέρονταν στην σπηλιά Κορακοφωλιά στην πλαγιά της Γκιώνας για να σωθούν, οι Πολεμίστρες στην Καλοσκοπή κράτησαν τον εχθρό μακριά.

Most Popular