Ταξιάρχες στη Δεσφίνα

Το εκκλησάκι των Ταξιαρχών στη Δεσφίνα χρονολογείται από τον 14ο αιώνα και βρίσκεται στον περίβολο του πιο πρόσφατου ναού του Αγίου Χαραλάμπους της πόλης. Το εσωτερικό του είναι πλήρως αγιογραφημένο και το ναΐδριο θεωρείται βυζαντινό μνημείο.

Οι Ταξιάρχες στη Δεσφίνα είναι μικρό εκκλησάκι, μήκους 6,2 μέτρων και πλάτους 3,86 μέτρων και είναι χτισμένο σε ρυθμό μονόκλιτης, θολωτής βασιλικής. Έχει μόνο μία είσοδο και ένα μικρό παράθυρο στο ιερό. Σύμφωνα με την επιγραφή που ακόμη διακρίνεται στο εσωτερικό της εισόδου του, το ναΐδριο των Ταξιαρχών στη Δεσφίνα χτίστηκε το 1332, επί αυτοκρατορίας του Ανδρόνικου Παλαιολόγου στο Βυζάντιο, από τους ιερείς Κωνσταντίνο Αναλυτής και Κωνσταντίνο τον Στειριώτη.

Οι τοίχοι των Ταξιαρχών στη Δεσφίνα είναι χτισμένοι από μεγάλες πέτρες που ανάμεσά τους παρεμβάλλονται οπτόπλινθοι (τούβλα). Στη στέγη του ναού υπάρχουν ακόμη τα αρχικά κεραμίδια.

Το εσωτερικό των Ταξιαρχών στη Δεσφίνα είναι διακοσμημένο με αγιογραφίες που διασώζονται σε μεγάλο βαθμό και είναι δομημένες με συγκεκριμένο τρόπο: στο θόλο απεικονίζονται σκηνές του Ευαγγελίου, ακολούθως οι προφήτες, στην αψίδα του Ιερού η Πλατυτέρα, ενώ στους τοίχους διακρίνονται προτομές μαρτύρων και ολόσωμοι Άγιοι. Η Θεοτόκος που ακουμπά το χέρι της στον ώμο του μικρού Ιησού είναι η πιο εντυπωσιακή τοιχογραφία των Ταξιαρχών στη Δεσφίνα.

Most Popular