Αμπελάκι

Το Αμπελάκι στο νομό Ρεθύμνου  είναι χτισμένο σε οροπεδικό βραχώδες ύψωμα και σε υψόμετρο 520 μέτρων, σε απόσταση 19 χιλιόμετρα νότια του Ρεθύμνου .

Στις ενετικές απογραφές του 16ου αιώνα, το Αμπελάκι είχε 250 κατοίκους και αποτελεί σήμερα οικισμό υψηλής πολιτιστικής αξίας, ενώ στο παρελθόν ήταν φρουριακού τύπου οικισμός. Στην δυτική παρυφή του χωριού, βρίσκονται 4 θόλα, εκ των οποίων τα δύο είναι συνεχόμενα με εσωτερικό τοίχο και πολεμίστρες. Επίσης, στα δυτικά του χωριού υπάρχουν ερειπωμένοι 4 κουλέδες, φρυκτωριακοί πύργοι οι οποίοι κατά την διάρκεια του μεσαίωνα και της ενετοκρατίας χρησιμοποιούνταν για την μετάδοση φωτεινών σημάτων μέσω της φωτιάς για να ειδοποιούν γα επικείμενους κινδύνους.

Most Popular