Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου βρίσκεται στο περίβολο του ναού της Αγίας Βαρβάρας, μέσα στο Ρέθυμνο και στεγάζεται από το 1945 στο χώρο του πρώην Παρθεναγωγείου της πόλης.

Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια για τη δημιουργία και λειτουργία βιβλιοθήκης στην πόλη έγινε από τον Φιλεκπαιδευτικό Σύλλογο Ρεθύμνου που ιδρύθηκε το 1887, ενώ η πρώτη μεγάλη δωρεά έγινε το 1879 από τον επιφανή Ρεθυμνιώτη Εμμανουήλ Βιβιλάκη, αποτελούμενη από 700 περίπου τόμους αξιόλογων εκδόσεων.

Το 1953 αναγνωρίστηκε ως Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου και το 1972 ορίστηκε ως Κεντρική, ενώ εξοπλίστηκε με δύο βιβλιοαυτοκίνητα (κινητές βιβλιοθήκες), τα οποία από τότε μέχρι και σήμερα φέρνουν το βιβλίο ακόμη και στα πιο απόμακρα και απομονωμένα χωριά της Κρήτης.

Η Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου εξυπηρετεί κάθε χρόνο περίπου 30.000 χρήστες, ενώ το δανειστικό της τμήμα, που αριθμεί 10.000 ενεργά μέλη, πραγματοποιεί πάνω από 27.000 δανεισμούς το χρόνο. Σήμερα διαθέτει πάνω από 150.000 τόμους βιβλίων, 10.000 τόμους περιοδικών, αλλά και πλούσιο αρχείο τοπικών κυρίως εφημερίδων από το 1881 μέχρι και σήμερα. Επίσης, διαθέτει μια σημαντική σειρά παλαιότυπων που χρονολογούνται από το 1498 και ένα αξιόλογο ιστορικό αρχείο από το 19ο έως τις αρχές του 20ου αιώνα, καθιστώντας την ως μια από τις πλουσιότερες περιφερειακές βιβλιοθήκες της Ελλάδας.

Λόγω παλαιότητας του κτιρίου αλλά και έλλειψης χώρου, ήδη εκπονούνται οι μελέτες για την ανέγερση νέου κτιρίου που θα στεγάσει τη Δημόσια Βιβλιοθήκη Ρεθύμνου.

Most Popular