Επιπρομαχώνας Αγίου Λουκά

Ο επιπρομαχώνας Αγίου Λουκά βρίσκεται στο Ρέθυμνο, νοτιοδυτικά του Φρουρίου Φορτέτσας, στον προμαχώνα του Αγίου Λουκά.

Σκοπός του επιπρομαχώνα Αγίου Λουκά ήταν να προστατεύει την πόλη και το εσωτερικό του φρουρίου από τις επιθέσεις των εχθρών από τα υψώματα που βρίσκονταν στα νότια της πόλης. Το σημαντικό αυτό κτίριο για την άμυνα του Ρεθύμνου αποτελείται από δυο ορθογωνικούς χώρους τοποθετημένους σε σχήμα Γ που συγκρατούν έναν μεγάλο όγκο επιχωματώσεων και είναι χτισμένοι από αργολιθοδομή, ενώ εσωτερικά καλύπτονται από ημικυλινδρικό θόλο.

Ο ανατολικός χώρος του επιπρομαχώνα Αγίου Λουκά έχει δυο μεγάλα τοξωτά ανοίγματα εισόδου και ένα μικρότερο που οδηγεί στο δυτικό χώρο.

Το μεγάλο κεκλιμένο επίπεδο οδηγούσε στο δώμα των χώρων αυτών που χρησίμευε σαν «πλατεία» και που τοποθετούσαν τα κανόνια για να αντιμετωπίσουν τις επιθέσεις από τον απέναντι λόφο του Αγίου Αθανασίου. Οι δυο χώροι του επιπρομαχώνα προφανώς χρησίμευαν για την παραμονή των στρατιωτιών.

Σήμερα ο επιπρομαχώνας Αγίου Λουκά έχει αναστηλωθεί από την 28η Εφορεία Βυζαντινών Αρχαιοτήτων και χρησιμοποιείται για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Most Popular