Γαρίπας

Σχεδόν 35 χιλιόμετρα μακριά από το Ρέθυμνο, συναντάται το χωριό του νομού Ρεθύμνου, Γαρίπας.