Μαρμαρόπορτα

Η Μαρμαρόπορτα αποτελούσε μία από τις πύλες εισόδου και εξόδου από την παλιά πόλη  του Ρεθύμνου  επί Ενετοκρατίας.

Η Μαρμαρόπορτα (ή αλλιώς και Καινούρια Πόρτα ή Γενί Καπί), σε αντίθεση με τη Μεγάλη Πόρτα και την Πύλη της Άμμου, άνοιγε και έκλεινε μόνο για στρατιωτικούς σκοπούς.

Most Popular