Μικρό Βαλανείο Αρχαίας Ελεύθερνας

Το Μικρό Βαλανείο Αρχαίας Ελεύθερνας είναι ένα μικρό ρωμαϊκό λουτρό που βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Ελεύθερνας στη θέση Κατσίβελος.

Το Μικρό Βαλανείο Αρχαίας Ελεύθερνας περιλαμβάνει τουλάχιστον τρεις οικοδομικές φάσεις από το 2ο έως τον 6ο-7ο αιώνα μ.Χ. και η κατασκευή του πιθανότατα άρχισε μετά τα μέσα του 2ου αιώνα μ.Χ., μετά την καταστροφή και εγκατάλειψη του παρακείμενου δημοσίου οικοδομήματος των ελληνιστικών-ρωμαϊκών χρόνων.

Στη δυτική πλευρά του αποκαλύφθηκαν δύο όμοιες αίθουσες που λειτουργούσαν ως υπόκαυστα και επικοινωνούν μεταξύ τους με αεραγωγό. Και οι δύο αίθουσες ανήκουν στην πρώτη φάση του κτίσματος και εγκαταλείφθηκαν στα τέλη του 4ου αιώνα μ.Χ. Η χρήση τους ήταν ως χώροι απόθεσης απορριμμάτων κατά την πρωτοβυζαντινή περίοδο, κυρίως κατά τον 6ο και 7ο αιώνα μ.Χ.

Σε επαφή με τη δυτική αψιδωτή πλευρά των δύο υπόκαυστων αιθουσών βρίσκονται τρία άγνωστης χρήσης δωμάτια που κατασκευαστικά ανήκουν σε νεότερη φάση, ενώ σε επαφή με τη βόρεια πλευρά του Μικρού Βαλανείου Αρχαίας Ελεύθερνας, αποκαλύφθηκε ένα συγκρότημα έξι χώρων, τρεις από τους οποίους ανήκουν σε κατοικία, ενώ άλλοι τρεις αποτελούν προεκτάσεις του βαλανείου.

Most Popular