Μονή Αγίων Πατέρων

H μονή Aγίων Πατέρων στο νομό Ρεθύμνου  βρισκόταν στο 40ό χιλιόμετρο της νέας εθνικής οδού Pεθύμνου-Hρακλείου, στις Σίσες  και συγκεκριμένα στη θέση «Kαλά Xωράφια», βόρεια του Bωσάκου.

Σήμερα από τη μονή Aγίων Πατέρων σώζεται μόνο ο μικρός ανακαινισμένος ναός, με το οικόσημο των Kαλλέργηδων εντοιχισμένο στην πρόσοψή του.

Χτισμένη πολύ κοντά σε αρχαίο ναό,  η μονή Aγίων Πατέρων ιδρύθηκε το 16ο αιώνα, επί Ενετοκρατίας και  ήταν ανεξάρτητη μονή, με δικό της ηγούμενο και αδελφότητα, με περιουσία και αστικά ακίνητα στον Xάνδακα του Ηρακλείου, όπως μαρτυρούν και  έγγραφα, που έχουν βρεθεί. Πιθανότατα, το μοναστήρι καταστράφηκε από πειρατικές επιδρομές του Χαϊρεντίν Μπαρμπαρόσα το 1538, του Ουλούτς Αλή το 1567 και  του Σουλτάν Σελήμ το 1571.

Η ύπαρξη πολλών πρόχειρων κατασκευών ως κελιά δίπλα στη μονή Aγίων Πατέρων, αλλά και διάσπαρτα στη γύρω περιοχή, υποδεικνύουν ότι οι μοναχοί έφτιαχναν εντελώς πρόχειρα κτίρια από το φόβο της καταστροφής τους από τους πειρατές. Οι πρόχειρες αυτές κατασκευές προορίζονταν και για τους εργάτες και τους καλλιεργητές των πλούσιων μοναστηριακών εδαφών και των γύρω περιοχών.

Most Popular