Τάφκος Βορίλας

O Τάφκος Βορίλας στο νομό Ρεθύμνου είναι ένα σπήλαιο κοντά στο Δοξαρό, στον ορεινό όγκο του  Κουλούκωνα και σε ύψωμα 568 μέτρων, στο ύψωμα Σοφιανή κορφή της τοποθεσίας Βορίλα.

Το σπήλαιο του Τάφκου Βορίλας με βάθος που φτάνει τα 55 μέτρα, εξερευνήθηκε και χαρτογραφήθηκε για πρώτη φορά από τον Σπηλαιολογικό Όμιλο Κρήτης το 2003, όπως και ο Τάφκος Πεφάνη , ο Τάφκος Γιοματά  και ο Τάφκος Ζαφοράς.
Ένα βάραθρο χωρίς ιδιαίτερη αισθητική αξία και με ελάχιστο διάκοσμο, αποτελούμενο  κυρίως από σταλακτίτες και κουρτίνες, ο Τάφκος Βορίλας αναπτύσσεται μέσα στα κατώτερα μέλη της ομάδας των πλακωδών ασβεστόλιθων, κατά μήκος ρήγματος της περιοχής. Με τη διείσδυση του φωτός στα πρώτα 3-4 μέτρα, έχουν αναπτυχθεί στα τοιχώματά του φτέρες και βρύα. Σε κάποια σημεία των τοιχωμάτων, ο διάκοσμός του έχει καλυφτεί από άργιλλο, κάτι που δείχνει ότι υπάρχει μικρή σταγονορροή κατά τις περιόδους των βροχοπτώσεων.

Στον Τάφκο Βορίλας έχουν βρεθεί κατά το παρελθόν οστά ζώων, στοιχείο που κάνει πιθανή τη χρήση του σπηλαίου ως νεκροταφείο ζώων, ενώ σήμερα εκεί ενδιατούν αγριοπερίστερα.

Most Popular