Τάφκος Πεφάνη

Ο Τάφκος Πεφάνη στο νομό Ρεθύμνου είναι ένα σπήλαιο σε υψόμετρο 230 μέτρων κοντά στην Αγιά, στον ορεινό όγκο του Κουλούκωνα και στο ύψωμα Καμάρα της τοποθεσίας Πεφάνη.

Όπως συνέβη με τον Τάφκο Γιοματά, τον Τάφκο Βορίλας και τον Τάφκο Ζαφοράς, ο Τάφκος Πεφάνη εξερευνήθηκε και χαρτογραφήθηκε για πρώτη φορά από τον Σπηλαιολογικό Όμιλο Κρήτης το 2003 και θεωρείται ένα μικρό βάραθρο που αναπτύσσεται μέσα στα ανώτερα μέλη της ομάδας των πλακωδών ασβεστόλιθων κατά μήκος ενός από τα πολλά ρήγματα Ανατολής – Δύσης που επηρέασαν την περιοχή.

Ο Τάφκος Πεφάνη έχει διάκοσμος με ρευματόλιθους, ενώ νέος σταλακτιτικός διάκοσμος λευκών αποχρώσεων έχει αρχίσει να αποτίθεται στα τοιχώματα του πηγαδιού του. Λίγα μέτρα από την είσοδο ανοίγεται και δεύτερο πηγάδι που ενώνεται με το κεντρικό. Το δάπεδο είναι καλυμμένο από παχιές στρώσεις χώματος και πετρών που έχουν προέλθει από την επιφάνεια και από κατακρημνίσεις των πλάγιων τοιχωμάτων.

Most Popular