Τάφκος

Ο Τάφκος είναι ένα σπήλαιο του νομού Ρεθύμνου, στις υπώρειες του Ψηλορείτη  σε υψόμετρο 135 μέτρων στην τοποθεσία Λαγκό, κοντά στους Έρφους.

Ανέκαθεν γνωστός στους ντόπιους κατοίκους της περιοχής οι οποίοι τον εξερευνούσαν μέχρι τα πρώτα 300-400 μέτρα, όπου βρίσκεται η λίμνη για να βρουν τρόπους αξιοποίησης του νερού, ο Τάφκος εξερευνήθηκε για πρώτη φορά το 1990 και είναι ένα από τα πιο εντυπωσιακά γνωστά υπόγεια ποτάμια με μόνιμη ροή νερού. Αποτελεί σύστημα με άλλο ένα υπόγειο ποτάμι της ευρύτερης περιοχής, το «Μάννα Νερού» στη θέση Μπουρλακιανά Αγιασμάτσι. Παρότι οι σπηλαιολογικές έρευνες δεν έχουν καταλήξει στη φυσική ένωση των αγωγών των δύο σπηλαίων, είναι βέβαιο ότι επικοινωνούν μέσα από ένα σύστημα στενών περασμάτων που διακλαδώνονται μεταξύ τους και ρίχνουν τα νερά τους στον επιφανειακό χείμαρρο Πρινιά.

Ο Τάφκος που έχει διανοιχθεί μέσα σε μαργαϊκό ψαμμιτικό-βιογενή ασβεστόλιθο, έχει πλούσιο λιθωματικό διάκοσμο όλων των μορφών σε διάφορα σημεία και σε όλο το μήκος του σπηλαίου, όπως σταλακτίτες, σταλαγμίτες,  κολόνες, ρευματόλιθους, και ελικτίτες.

Οι σύγχρονες προσπάθειες των κατοίκων των Έρφων να αντλήσουν το υπόγειο νερό, στέφθηκαν με επιτυχία το 2000, όταν πραγματοποιήθηκε η γεώτρηση που αντλεί νερό από τη λίμνη στα 400 περίπου μέτρα από την πρώτη είσοδο του σπηλαίου Τάφκος.

Most Popular