Τμήμα Αθλητισμού Δήμου Ρεθύμνου

Στάδιο Ρεθύμνου (Σοχώρα) κάθε μέρα (Δευτέρα-Παρασκευή) 8:00-15:00μμ.