Αρχαίος Τύμβος «Σωρούδι»

Ο Αρχαίος Τύμβος «Σωρούδι» βρίσκεται στον παραθαλάσσιο οικισμό του Πλατύ Γιαλού, στη νότια Σίφνο. Τοποθετείται στην περιοχή του Παντοκράτορα κοντά στον Άσπρο Πύργο, ενός από τους σημαντικότερους αρχαίους πύργους που υπάρχουν στη Σίφνο.

Ο Αρχαίος Τύμβος «Σωρούδι» οφείλει το όνομά του στην θέση που βρίσκεται, την οποία οι Σιφνιοί ονομάζουν «Σωρούδι». Οι τύμβοι αποτελούνταν συνήθως από τεχνητό λοφίσκο με χώμα, από το οποίο προέρχεται πιθανώς και το τοπωνύμιο «Σωρούδι», δηλαδή σωρός από χώμα.

Πρόκειται για ταφικό μνημείο και πιθανώς για μυκηναϊκό θολωτό τάφο. Η χρονολογία κτίσεώς του δεν είναι ακριβής. Κατασκευάστηκε στα χρόνια της μυκηναϊκής περιόδου, μεταξύ 17ου και 10ου αιώνα π.Χ.

Περιμετρικά της βάσης του Αρχαίου Τύμβου στο Σωρούδι υπήρχε κυκλώπειο βαθμιδωτό άνδηρο ώστε να συγκρατεί τον χωμάτινο σωρό. Η αρχαιολογική σκαπάνη που πραγματοποιήθηκε από τον Σιφναίο αρχαιολόγο, Ιάκωβο Δραγάτση το 1915 με 1916, έφερε στο φως ορισμένα ρωμαϊκά όστρακα.

Δυστυχώς, ο Αρχαίος Τύμβος «Σωρούδι» είχε συληθεί κατά την αρχαιότητα ενώ τμήμα των καθέτων κτιστών τοιχωμάτων του καθώς και η οροφή του, έχουν καταρρεύσει.

Ο τύμβος φτάνει σε ύψος, μαζί με το βαθμιδωτό ανάλημμα τα 20,45 μέτρα ενώ στη δυτική του πλευρά υπάρχουν δέκα βαθμίδες συνολικού ύψους 5.50 μέτρων.

Most Popular