Καρνάγιο

Το Καρνάγιο της Σύρου βρίσκεται δίπλα στο Νεώριο  στα νότια του Λιμανιού και εγκαταστάθηκε στο σημείο αυτό στα μέσα του 19ου αιώνα. Λόγω της ομαλής κλίσης του εδάφους προς τη θάλασσα επέτρεπε την ανέλκυση και καθέλκυση μικρών σκαφών, κυρίως ξύλινων, προκειμένου να υποστούν «καρναγιάρισμα» δηλαδή υφαλοκαθαρισμούς, υφαλοχρωματισμούς, καλαφατίσματα, παλαμίσματα κ.λπ. Και ενώ στην αρχή το Καρνάγιο της Σύρου αποτελούσε χώρο μόνο για μικρές, επισκευαστικές κυρίως, δραστηριότητες στη συνέχεια άρχισαν σε αυτό να ναυπηγούνται και μεγαλύτερα σκάφη από εκείνα που ναυπηγούνταν στον Ταρσανά. Μετά την Παλιγγενεσία οι πρώτες ναυπηγικές μονάδες ήταν τα μεγάλα καρνάγια της εποχής που βρίσκονταν στο Γαλαξίδι, τη Σύρο και στον Πόρο. Κάποιο διάστημα μάλιστα, η Ελλάδα είχε τις μεγαλύτερες δεξαμενές της Μεσογείου και ήταν μια από τις μεγαλύτερες ναυπηγικές μονάδες του χώρου.

Στο Καρνάγιο της Σύρου, όπου σήμερα πλέον έχουν απομείνει ελάχιστοι τεχνίτες, διατηρούνται μερικά στοιχεία του εξοπλισμού, όπως τα «βάζια», οι παλιές ξύλινες σχάρες που χρησιμοποιούνταν για την ανέλκυση των πλοίων.

Most Popular