Μονή Καπουτσίνων

Η Μονή των Καπουτσίνων στην Άνω Σύρο είναι αφιερωμένη στον Άγιο Ιωάννη. Το μοναστήρι ιδρύθηκε το 1635 από τον βασιλιά Λουδοβίκο ΙΓ’ της Γαλλίας και σήμερα δεν έχει μοναχούς, παρά μόνο τον Ηγούμενο. Αυτά τα μοναστήρια έπαιξαν πολύ σημαντικό ρόλο στη θρησκευτική και κοινωνική ζωή των κατοίκων, κατά την εποχή της Φραγκοκρατίας, καθώς συνήθιζαν να αποδίδουν δικαιοσύνη και ίδρυσαν σχολεία και νοσοκομεία.

Στην αυλή της Μονής Καπουτσίνων συνεδρίαζαν οι δημογέροντες του νησιού και στα υπόγεια του Αγίου Ιωάννη υπάρχουν κρύπτες που αρχικά χρησίμευαν για προστασία από τις πειρατικές επιδρομές.

Λέγεται ότι ο Τούρκος Καδής που τυχόν βρισκόταν στην Σύρο, έτρεχε να κρυφτεί στη Μονή των Καπουτσίνων κάθε φορά που εμφανιζόταν πειρατικό καράβι στον ορίζοντα. Από το 1896 και μετά οι κρύπτες αυτές φιλοξένησαν οστά και επιτύμβιες πλάκες παλαιών απανωσυριανών οικογενειών.

Στον ευρύτερο χώρο της Μονής των Καπουτσίνων βρίσκονται, εκτός από τον ιστορικό ναό του Αγίου Ιωάννη (που αποτέλεσε την Καθολική Μητρόπολη του νησιού για την περίοδο μεταξύ του 1639-1652), ξενώνας και παρεκκλήσι.

Most Popular