Aziz Evplos


Aziz Evplos Aleksandroupoli limanında bulunan küçük bir kilise olsa da Trakyalılara dayalı büyük bir tarihe sahiptir.

Mabet 1997’ de inşa edildiğinden mütevellit henüz yenidir. İnşası günümüz Dedeağaçlılarının büyük bir bölümünün vatanı olan Doğu Trakya’dan Enezli Aziz Evplos anısına olmuştur. Εnez bölgenin önemli bir donanma gücüne sahipti, öyle ki 1821 ihtitali sırasında Υunanların verdiği bağımsızlık mücadelesine 300’ün üzerinde gemi ile destek sağlamıştır.

Enez limanı kıyısına inşa edilmiş olan Aziz Evplos, gemileri uğurlamakta ve onlara “ev plou” yani iyi yolculuklar dilemekteydi. Aziz Evplos’un yeni kilisesi de aynı sebeple liman kıyısına inşa edilmiştir ve sayısızca gemi, küçük büyük tekneler günlük olarak Aleksandroupolis’ e (Dedeağaç) yaklaşmaktadırlar.

Ortodoks geleneğine göre papaz yardımcısı olan Aziz Evplos, Diocletianus zamanında Sicilya adasında şehit edilmiştir. Kilise her sene 11 Ağustosta bu Aziz’in şehit edilmesini anıyor.


Checkout more destinations:

GO!

Select Chapters
to show on the map
Select Chapters to show on the map info
You can select as many chapters as you want. Everytime you check one from the list below, the relevant pins are shown on the map. You can come back to change your selection whenever you want. You can select a whole chapters, or some of its subchapterss. Next to each selection you can see the amount of pins that will be shown on the map.
Hide
Show