Σπήλαιο Ευμαίου

Δύσκολη πρόσβαση, στη νότια Ιθάκη. Στην ευρύτερη περιοχή βρισκόταν το χοιροστάσιο του Εύμαιου.