Άγιος Νικόλαος στο Βαθύ

Ο Άγιος Νικόλαος στο Βαθύ Ιθάκης.