Αστυνομικό Τμήμα Ιθάκης

Διοικητής:

Τηλ: 26740 33035, Fax: 26740 33035

Αξιωματικός Υπηρεσίας :

Τηλ: 26740 32205

Γραφείο Διαβατηρίων:

Τηλ:26740 32000, Fax: 26740 32000