Ηλεκτρονομή ΕΤΕ

Στο Βαθύ Ιθάκης, Ηλεκτρολογικές και Μηχανολογικές Εφαρμογές στο  Ηλεκτρονομή ΕΤΕ (Αφοι Μπαξεβάνου και ΣΙΑ)