Ναός Αγίου Νικολάου στην Πλάτσα

Ο Ναός Αγίου Νικολάου στην Πλάτσα βρίσκεται έξω από τον οικισμό, στη θέση Καμπινάρι και απέχει 54 χιλιόμετρα από την πόλη της Καλαμάτας .

Η τυπολογία της εκκλησίας οδηγεί τους ερευνητές στο συμπέρασμα ότι κατασκευάστηκε το 1000 μ.Χ., καθώς έχει εντοπιστεί πλήθος αρχαϊκών στοιχείων. Πρόκειται για έναν από τους πιο παλιούς βυζαντινούς ναούς της περιοχής, ο οποίος μάλιστα σώζεται έως σήμερα σε πολύ καλή κατάσταση. Στο τέμπλο του Ναός Αγίου Νικολάου στην Πλάτσα έχουν τοποθετηθεί μαρμάρινα τμήματα του δεύτερου μισού του 12ου αιώνα.

Ο Ναός Αγίου Νικολάου στην Πλάτσα έχει σήμερα τη μορφή τρίκλιτης βασιλικής με τρούλο χωρίς νάρθηκα.

Ο ζωγραφικός διάκοσμος του Ναός Αγίου Νικολάου στην Πλάτσα έγινε σε πέντε διαφορετικές φάσεις. Η κεντρική αψίδα, το κεντρικό κλίτος και ο τρούλος κοσμούνται με τοιχογραφίες που χρονολογούνται σύμφωνα με την επιγραφή που υπάρχει από το 1337 έως το 1338 και αποτελούν χορηγία του τζαούσιου Κωνσταντίνου Σπανή και της συμβίας του Μαρίας.