Ανωγή – Κιόνι

Από το ελικοδρόμιο της Ανωγής, ξεκινάει ένα από τα πιο δημοφιλή μονοπάτια της Ιθάκης. Ακολουθώντας τα κόκκινα σημάδια θα φτάσετε μέχρι το γραφικότερο χωριό της Ιθάκης, το Κιόνι.