Γυμνάσιο – Λύκειο Ιθάκης

Γυμνάσιο Ιθάκης

Τηλ.: 2674032993

 

Γενικό Λύκειο Ιθάκης

Τηλ.: 2674032177

 

Επαλ. – Επαγγελματικό Λύκειο Ιθάκης

Τηλ.: 2674032207