Antico Cafe del Corso

To Antico Cafe Del Corso βρίσκεται στον εμπορικό δρόμο του Λιθοστρώτου.