Χοροί

Οι παραδοσιακοί χοροί της Κρήτης εκφράζουν τα συναισθήματα του λαού της. Με τα βήματα και τις φιγούρες στον χορό γυναίκες και άνδρες εκφράζουν τον ενθουσιασμό, την απογοήτευση, τον πόνο, την αγάπη και τον έρωτα. Οι παραδοσιακοί χοροί είχαν ιδιαίτερη σημασία στην Κρήτη από τη Μινωική Εποχή. Ήταν κυρίως κυκλικοί, είτε κλειστοί είτε ανοιχτοί, και αποτελούσαν απαραίτητο στοιχείο των θρησκευτικών τελετουργιών.

Η πλουσιότατη μουσικοχορευτική κληρονομιά της Κρήτης διαμορφώθηκε, επιβίωσε και αναπτύχθηκε ως συνέχεια της αρχαιότερης τοπικής παράδοσης. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι μέχρι τα μέσα περίπου του 20ού αιώνα ο μουσικός βρισκόταν στο κέντρο του χορευτικού κύκλου. Τα αρχαιολογικά ευρήματα αποδεικνύουν ότι πρόκειται για πρακτική που εφάρμοζαν και οι αρχαίοι Κρήτες.

Στη ζωντανή χορευτική κληρονομιά του νησιού περιλαμβάνονται περίπου 25 παραδοσιακοί χοροί.

Έξι είναι οι πιο συνηθισμένοι παραδοσιακοί χοροί στις μέρες μας:

  • Σιγανός
  • Συρτός
  • Μαλεβιζιώτης
  • Πεντοζάλι
  • Σούστα
  • Ντουρνεράκια

Από αυτούς, ο συρτός θεωρείται κατεξοχήν χορός των Χανίων.

Most Popular