Μεγαλιθικός Τάφος στη Ρούσσα

Ο Μεγαλιθικός Τάφος στη Ρούσσα βρίσκεται σε ύψωμα έξω από το ομώνυμο χωριό, στην περιοχή των Πομάκων του Έβρου. Χρονολογείται στην πρώιμη εποχή του σιδήρου, γύρω στον 9ο π. Χ. αιώνα. Για να φτάσει κανείς ως εκεί αρκεί να ακολουθήσει τον δρόμο που ενώνει το Μικρό Δέρειο με τη Ρούσσα.

Ο Μεγαλιθικός Τάφος στη Ρούσσα έχει ένα άνοιγμα στην πιο στενή πλευρά του. Οι τέσσερις τεράστιες πλάκες από σχιστόλιθο που σχηματίζουν τον Μεγαλιθικό Τάφο στη Ρούσσα παραμένουν ακόμα όρθιες, ενώ η πέμπτη, αυτή του καλύμματος  είναι σπασμένη σε κομμάτια.

Οι τάφοι αυτού του είδους, όπως ο Μεγαλιθικός Τάφος της Ρούσσας του Έβρου ονομάζονται dolmen, όρος που χρησιμοποιείται για μεγαλιθικούς τάφους, που συνήθως αποτελούνται από τρεις ή περισσότερες όρθιες πέτρες, που υποστηρίζουν μια μεγαλύτερη τοποθετημένη οριζόντια πάνω τους. Στους τάφους αυτούς τοποθετούσαν αγγεία, μεγάλου μεγέθους, που περιείχαν την τέφρα του νεκρού ή απευθείας τα υπολείμματα της καύσης μαζί με τα κτερίσματα.

Most Popular