Αρχαιολογικός χώρος Μάλθης

Στο νότιο άκρο του όρους Ραμοβούνι και 1,5 χιλιόμετρα δυτικά από το χωριό Βασιλικό, βρίσκεται ο αρχαιολογικός χώρος της Μάλθης, ένας οχυρωμένος οικισμός, μια ακρόπολη έκτασης 140 x 80 μέτρων. Ο αρχαιολογικός χώρος της Μάλθης αποτελεί τον μεγαλύτερο και καλύτερα γνωστό έως σήμερα αγροτικό οικισμό της Μεσοελλαδικής εποχής στη Μεσσηνία που άκμασε από το 2050 έως το 1680π.Χ..

Μέσα στον μεγάλο οχυρωματικό περίβολο υπήρχαν δύο οικισμοί, ο κεντρικός με οικίες και βιοτεχνικά εργαστήρια και ο περιφερειακός με κατοικίες, αποθήκες και στάβλους. Ανάμεσα στις κατοικίες ή κάτω από αυτές βρέθηκαν ακόμα 47 κιβωτιόσχημοι τάφοι με ταφές κυρίως παιδιών.

Όπως προκύπτει από τις ανασκαφές στον αρχαιολογικό χώρο της Μάλθης, η ακρόπολη αυτή συνέχισε να κατοικείται και κατά τη Μυκηναϊκή εποχή (1680-1060 π.Χ.). Την περίοδο αυτή κατασκευάστηκε στο κέντρο του οικισμού ένα μέγαρο, πιθανόν έδρα του άρχοντα της περιοχής.

Το πιο σημαντικό όμως εύρημα στον αρχαιολογικό χώρο της Μάλθης είναι ο θολωτός τάφος  που αποκαλύφθηκε στους πρόποδες του λόφου, στα νοτιοδυτικά, καθώς είναι ο καλύτερα διατηρημένος θολωτός τάφος της Μεσσηνίας. Τα ευρήματα από τον αρχαιολογικό χώρο της Μάλθης εκτίθενται στο αρχαιολογικό μουσείο Μεσσηνίας  στην Καλαμάτα .

Most Popular