Θολωτός τάφος Μάλθης

Ο Θολωτός τάφος της Μάλθης είναι ο καλύτερα σωζόμενος θολωτός τάφος της Μεσσηνίας, καθώς διατηρεί ακέραιη τη θόλο του. Αποκαλύφθηκε στη διάρκεια των ετών 1927-1934 από τον Σουηδό αρχαιολόγο Νάταν Βαλμί, που είχε αποκαλύψει και τον αρχαιολογικό χώρο της Μάλθης  που διακρίνεται επάνω στο λόφο, ανατολικά του τάφου.

Ο θολωτός τάφος της Μάλθης ήταν υπέργειος και είχε σκεπαστεί με χώμα σχηματίζοντας τεχνητό τύμβο. Ένας δρόμος μήκους 13,5 μέτρων οδηγεί στην είσοδο του τάφου, όπου και μπορούμε να δούμε τα αρχιτεκτονικά της στοιχεία, το ανώφλι, δηλαδή την πέτρα πάνω από την είσοδο και το κουφιστικό τρίγωνο που εξουδετέρωνε τις πιέσεις. Ο ταφικός θάλαμος έχει διάμετρο 6,85 μέτρα και ύψος 5,8 μέτρα.

Ο θολωτός τάφος της Μάλθης ήταν επισκέψιμος, όμως χρειάζεται υποστύλωση και τώρα έχει κλείσει για το κοινό. Θα τον δείτε κάτω από ένα ξύλινο σκέπαστρο στο δρόμο που ενώνει τα χωριά Μάλθη και Κόκλα . Ακόμα ένας θολωτός τάφος αποκαλύφθηκε στην περιοχή, βορειότερα. Έχει και αυτός δρόμο μήκους 12,5 μέτρων, λείπουν όμως το υπέρθυρο και το ανώτερο μέρος του θόλου.

Most Popular