Κορακοφωλιά

Ένα από τα πολλά σπήλαια της Γκιώνας, του βουνού που δεσπόζει με το ύψος και το μέγεθός του στη Στερεά Ελλάδα, είναι η Κορακοφωλιά. Βρίσκεται πάνω από το χωριό Καλοσκοπή, σε υψόμετρο μεγαλύτερο των 1.100 μέτρων, σε μια περιοχή προφυλαγμένη από τα μάτια όσων την αναζητούν.

Η Κορακοφωλιά θεωρείται ένα από τα καλύτερα φυσικά καταφύγια της Γκιώνας. Αποτέλεσε καταφύγιο για τους κατοίκους όχι μόνο της Καλοσκοπής αλλά και άλλων γύρω χωριών, τόσο κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας και της Επανάστασης, όσο και κατά την διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου και της Ιταλογερμανικής Κατοχής. Είναι σπήλαιο αρκετά μεγάλο, ώστε να καταφεύγουν εκεί τα γυναικόπαιδα, αλλά και οι οπλαρχηγοί και οι αντάρτες όταν χρησιμοποιούσαν την Κορακοφωλιά ως ορμητήριο.

Πιο κοντά στην Καλοσκοπή, ανατολικά του χωριού, βρίσκεται η θέση Πολεμίστρες, από όπου ιδίως κατά την Ελληνική Επανάσταση οι Έλληνες οπλαρχηγοί του χωριού είχαν άπλετη θέα προς τα περάσματα, ώστε να οργανώνουν την άμυνά τους, αλλά και επιθέσεις. Μαζί με τις Πολεμίστρες, το φυσικό καταφύγιο της Κορακοφωλιάς, προσέφεραν στους κατοίκους της Καλοσκοπής ασφάλεια έναντι των εχθρών που αναρίθμητες φορές ανέβηκαν την Γκιώνα για να τους εξολοθρεύσουν.

Most Popular